Mục đích:
Giúp khách hàng quản lý các đơn hàng trên hệ thống X-Order (các đơn hàng phải được đặt cọc thành công mới hiển thị ở danh sách này). Khách hàng có thể:
– Quản lý theo các tab trạng thái: Tất cả, Đã đặt cọc, Đang mua hàng,….Tìm kiếm đơn hàng theo các tiêu chí: Trạng thái, Website đặt hàng, Mã đơn hàng, Thời gian cập nhật từ ngày, đến ngày
– Xem chi tiết, tạo khiếu nại, hủy đơn hàng.
– Cập nhật thông tin chi tiết 1 đơn hàng.
– Đặt thêm hàng trong 1 đơn hàng có trạng thái Đang mua hàng
.a/ Hủy đơn hàng: 
Khách hàng nhấn vào nút Hủy tại mục Thao tác của một đơn hàng

(Chỉ được phép hủy với các đơn hàng có trạng thái đã đặt cọc, đang mua hàng, đã mua hàng). Khách hàng xem chi tiết Chính sách Hủy đơn hàng tại đây.
b/ Tạo khiếu nại:


c/ Cập nhật thông tin chi tiết đơn hàng
Bước 1: Khách hàng Nhấn vào nút xem chi tiết đơn hàng của một đơn hàng trên danh sách đơn hàng

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng dưới dạng các tab: Thông tin,Trạng thái, Giao dịch, Kiện hàng, Khiếu nại. Khách hàng chọn các tab muốn xem
–> hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng của đơn hàng với các tab được chọn.

Cập nhật địa chỉ giao hàng:
Khách hàng cập nhật thông tin Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, chọn Tỉnh/thành phố, chọn Quận/Huyện

Trao đổi với AnPhatOrder:
Khách hàng gửi trao đổi đến bộ phận quản lý đơn hàng của AnPhatOrder để AnPhatOrder tiếp nhận và phản hồi Khách hàng sớm nhất.
Khách hàng cũng sẽ nhận được các thông báo cụ thể được gửi từ bộ phận quản lý đơn hàng của AnPhatOrder để nắm thông tin cần thiết

d/ Đặt thêm hàng

Mục đích:
Dùng trong trường hợp Khách hàng muốn mua thêm sản phẩm trên đơn hàng trong trường hợp Đơn hàng có trạng thái Đã đặt cọc, Đang mua hàng.
Các bước thực hiện:
+ Bước 1: Khách hàng nhấn vào nút Đặt thêm hàng -> Toàn bộ textbox số lượng của các link sản phẩm trong đơn sẽ mở để khách hàng thay đổi, LƯU Ý chỉ tăng số lượng (không cho giảm số lượng)
+ Bước 2: Khách hàng thay đổi số lượng muốn tăng lên với từng sản phẩm
+ Bước 3: Nhấn nút Xác nhận

e/ Xác nhận mua sản phẩm
Mục đích: Dùng trong trường hợp AnPhatOrder mua đơn hàng cho khách hàng nhưng  số lượng hoặc đơn giá đặt của một hoặc nhiều sản phẩm nào đó bị thay đổi (do Shop/xưởng không còn đủ số lượng mua, đơn giá thay đổi tại thời điểm X-Order mua hàng,…). Chỉ thực hiện khi đơn hàng có trạng thái Chờ xác nhận, sản phẩm có trạng thái Chờ xác nhận
Các bước thực hiện:
+ Bước 1: Nhấn  Chi tiết đơn hàng Chờ xác nhận.
+ Bước 2: Nhấn nút Xác nhận tại sản phẩm để tiếp tục mua hàng -> Sản phẩm được chuyển sang trạng thái Đặt được hàng, Đơn hàng chuyển trạng thái Đang mua hàng.